רקמה על תיקים בדגמים וגדלים שונים: לצבא / משטרה / תנועות נוער / חברות אבטחה ועוד.

תיק שייטת
תיק מפקד שוגון
תיק רקום שייטת
טלקון רקום NGK
טלקון רקום יסמ
תיק יסמ
תיק מכבי
תיק רקום מישל
תיק גזיה רקום
תיק אפטר
תיק חמשוש אדום
תיק חמשוש כחול
תיק מפקד
תיק מפקד ירוק
תיק שק
תיק שק 2
תיק רקום
תיק אפטר רקום
תיק אפטר רקום 2
תיק מחשב
טלקון הקדשה
הבחורים תיק
תיק קציעות
תיק לקפה
תיק רקום
טלקון רקום מגב
תיק קטן רקום סעידה
img_20180111_222348
 
 

מיוצר בישראל